Pierwsze zmiany dla sektora bankowego w tym dla bankowości spółdzielczej w zakresie obrotu gotówki wejdą w życie już 1 lipca br. Jest to efekt nowego Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego, które modyfikuje zasady sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Czwartkowe seminarium zorganizowane przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Polską Organizacją Firm Obsługi Gotówki (POFOG) było w całości poświęcone temu zagadnieniu. W pierwszej kolejności głos zabrali przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego przedstawiając zmiany na ten rok i na najbliższe lata oraz prezentując charakterystykę rynku obrotu gotówki w Polsce. Ważnym punktem spotkania było omówienie nowych zasad dostarczania informacji sprawozdawczej i zasad realizacji testów urządzeń oraz związanych z nimi procedur. Druga część spotkania upłynęła na omówieniu praktycznych aspektów wdrażania nowych regulacji w procesie przetwarzania wartości pieniężnych w oddziałach, sortowniach, bankomatach i wpłatomatach.

Z punktu widzenia obsługi gotówki i współpracy z NBP kluczową kwestią jest fakt, że banki spółdzielcze w zdecydowanej większości dysponują własnymi centrami gotówkowymi. Korzystają również aktywnie z węzłów skarbcowych zrzeszeń, do których przynależą. Wejście w życie nowego Zarządzenia NBP będzie oznaczało również dla tego sektora konieczność dostosowania się do nowych regulacji.

Istotnym uczestnikiem czwartkowego seminarium byli przedstawiciele firmy CIT. Omówiono ich sytuację na zmieniającym się rynku, również w kontekście optymalizowania kosztów dostosowania do nowych wymagań.

Każda z części konferencji zakończyła się sesją pytań do ekspertów, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję rozwiać wszelkie wątpliwości.

Konferencja była skierowana przede wszystkim do pracowników zarządzających gotówką w bankach spółdzielczych: naczelników wydziału kasowo-skarbcowego, skarbników, osób odpowiedzialnych za obsługę gotówki (w tym bankomatów), a także do firm zapewniających logistykę gotówki oraz dostawców rozwiązań technologicznych, które realizując transporty i procesowanie wartości, są integralnym interesariuszem nadchodzących zmian.

Impel Cash Solutions był partnerem wydarzenia, a Wojciech Wesoły, jako przedstawiciel POFOG uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. ”Praktyczne aspekty wdrażania nowych regulacji w przetwarzaniu gotówki w oddziałach i sortowniach”.
Obecność Grupy Impel była widoczna podczas trwania całego wydarzenia – zarówno w postaci materiałów wystawienniczych, jak również w osobach przesympatycznych hostess. Dziewczyny częstowały pysznymi belgijskimi czekoladkami i opowiadały o usłudze cash handlingu.

Aktualności