Kwietniowe seminarium pt.„Nowe obowiązki i regulacje na rynku obsługi gotówki w praktyce banku spółdzielczego” doczekało się podsumowania na łamach Miesięcznika „Nowoczesny bank spółdzielczy” autorstwa Wojciecha Wesołego, wiceprezesa Impel Cash Solutions i wiceprezesa Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki.

Nadchodzące zmiany to konsekwencja dopasowania się polskiego prawa do wymogów unijnych. W praktyce oznacza to dostosowanie obsługi gotówki i realizację nowych obowiązków sprawozdawczych. Nowe wymogi budzą wiele obaw i niejasności, a także nakładają konkretne wymogi techniczne. W tych działaniach banki spółdzielcze mogą liczyć na szerokie wsparcie firm zapewniających logistykę gotówki, które są gotowe przejąć znaczną część obowiązków. Więcej o pomyślnej współpracy w sektorze obsługi gotówki w bankach spółdzielczych znajduje się w artykule.

Aktualności