Cieszymy się, że możemy poinformować o współpracy ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. Oferta spółek z Grupy Impel została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Umowa została podpisana na okres od 01.03.2024 do 30.06.2026 i obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie:

  • ochrony fizycznej bezpośredniej
  • ochrony z wykorzystaniem patroli interwencyjnych
  • prewencyjnych podjazdów.

Usługi realizujemy na wszystkich dworcach i stacjach postojowych w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

Współpraca PKP z agencjami ochrony wynika z zapisów Ustawy o transporcie kolejowym w myśl, której przewoźnicy kolejowi mają obowiązek „zapewnić ład i porządek na obszarze kolejowym oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych.” Pracownicy ochrony Impel, w ramach swoich zadań, uzupełniają ustawowe działania policji i Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz aktywnie z nimi współpracują.

pracownik ochrony

Pracownicy ochrony, obecni na chronionych obiektach PKP, są ubrani zgodnie z obowiązującym wzorem sortów mundurowych i oznakowani marką IMPEL. Dzięki temu są łatwiej widoczni i rozpoznawalni w tłumie podróżnych. Ich zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo obiektu i przebywających tam osób.

Łączna wartość zamówienia to 107 277 235 PLN netto.

Pozyskanie kontraktu PKP S.A. to efekt pracy zespołu w składzie: Łukasz Targasiński, Jacek Pawłowski, Marta Cwynar i Barbara Urban – ogromne gratulacje za ten sukces.

Aktualności